Aktuality

Dobrovoľníci z Kukkonie vyčistili Žitný ostrov

V rámci 15. ročníka programu Zelené oázy z celkových 166 žiadostí zvíťazilo 8 výnimočných zelených projektov. Tie si rozdelili grant vo výške 60 000 eur, vďaka ktorému začalo vznikať niekoľko nových alebo revitalizovaných zelených miest. Jedným z víťazných projektov je aj akcia na vyčistenie Žitného ostrova. 

Počas apríla topiaci sa sneh ukázal v ramenách Malého Dunaja veľké množstvá nahromadeného odpadu aj napriek tomu, že jeho niektoré lokality sa nachádzajú v 5. stupni ochrany. 

Počas niekoľkých brigád vyzbieralo 450 dobrovoľníkov spolu 10 ton odpadu na približne 20 km úseku brehov tejto rieky. Čistenie bolo realizované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a pokračuje v ďalších úsekoch. Na projekte sa podieľa 14 obcí.

„Starostovia dotknutých obcí nám už počas príprav celej akcie potvrdili, že takúto iniciatívu považujú za veľmi potrebnú, pretože ako sa počas obdobia pandémie zvyšoval počet turistov, tak sa zvyšovalo aj množstvo nahromadeného odpadu,“ uvádza  Timea Dóka predsedníčka OZ Kukkonia. 

„Dobrovoľníci sa stretli so všetkým možným. Televízor, stavebný odpad, sklenené fľaše, tašky, vrecia, plastové fľaše, zvyšky uhynutých domácich zvierat, pneumatiky, oblečenie, nábytok, detské kočíky, záchodové misy, matrace – to všetko sa našlo vyhodené v prírode,“ zneli slová Tímei Dóka.

Video z akcie je možné pozrieť v prelinku: https://www.youtube.com/watch?v=LtpVMJcGN58

Do hlasovania o víťazné projekty sa zapojilo vyše 37 tisíc ľudí. Záujem verejnosti o environmentálne témy nás veľmi teší a veríme, že sa v rovnakom počte, ak nie vyššom, opäť stretneme aj v budúcom roku. 

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.