Aktuality

Botanická záhrada v Košiciach

V poradí 15. ročník programu Zelené oázy už pozná svojich víťazov. Grant vo výške 60 000 eur si rozdelilo 8 výnimočných zelených projektov. Naprieč celým Slovenskom tak začalo vznikať niekoľko nových alebo revitalizovaných zelených miest. Jedným z nich je aj nový náučný chodník o drevinách v našej najväčšej botanickej záhrade.

V Botanickej záhrade v Košiciach dobrovoľníci realizujú dendrologický chodník. Záhrada návštevníkov láka pravidelnými podujatiami a výstavami. Sídlia tu aj dve univerzitné katedry, a preto je dôležitou živou učebňou pre študentov.

„Najnovšie tu nájdete zaujímavé odrody domácich i cudzokrajných stromov, väčšinou také, ktoré sme doteraz v Botanickej záhrade ešte nemali. Sú vždy niečím zaujímavé,  väčšinou kvitnutím alebo sfarbením listov,“  uviedol za organizátorov Martin Pizňák z občianskeho združenia BotaniKE.

Ďalšie informácie o projekte si môžete vypočuť tu (od 49 min.): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/273591#2929

Záujem Slovákov a Sloveniek o environmentálne témy je čoraz väčší. Do hlasovania o najlepšie projekty sa zapojilo vyše 37 tisíc ľudí. Vysoká účasť nás veľmi teší a veríme, že sa v podobne hojnom počte stretneme aj o rok. 

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.