Aktuality

Slovensko bude bohatšie o 23 nových zelených oáz

Vo finále 13. ročníka grantového programu Zelené oázy bolo vybratých 23 projektov, ktoré dostanú financie na ich realizáciu. Nový život vdýchnu zanedbaným miestam dobrovoľníci z miestnych komunít, ktorí spomedzi 123 žiadostí poslali najlepšie nápady na rozzelenanie miest, kde žijú. Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do konca septembra 2019. […]

viac o tomto článku >

Pridané: 8. apríla 2019

Zoznam postupujúcich projektových návrhov do 2.kola v programe Zelené oázy.

Do 3. decembra 2018 mali možnosť žiadatelia (registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, centrá voľného času a komunitné centrá, ako i mestá a obce v partnerstve s niektorým z už uvedených žiadateľov) podať svoje návrhy projektových návrhov v programe Zelené oázy. Z prijatých 123 návrhov, ktoré sme do stanoveného dátumu obdržali, vybrala odborná komisia 85 postupujúcich žiadostí do 2.kola programu Zelené oázy 2019. […]

viac o tomto článku >

Pridané: 11. januára 2019

Prvé kolo Zelených oáz je uzavreté!

Nový, už 13. ročník grantového programu Zelené oázy bol pre žiadateľov otvorený od 22.októbra 2018. Svoje žiadosti mohli podávať do pondelka 3. decembra 2018 prostredníctvom online formulára, alebo doručiť svoju vyplnenú žiadosť poštou. Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti.  Preto nosnou témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana […]

viac o tomto článku >

Pridané: 4. decembra 2018

Nový ročník Zelených oáz: Slovensko potrebuje stromy!

Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavným partnerom, spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., vyhlasuje 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana nášho prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. Medzi  najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur. Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti.  O potrebe […]

viac o tomto článku >

Pridané: 22. októbra 2018

Koncert na záhradnom amfiteátri

15. septmebra 2018 sa vďaka občianskemu združeniu Periférne centrá podarilo zorganizovať koncert speváčky a skladateľky Ivany Mer, ktorým v Dubravici zároveň pootvorili vznikajúci záhradný amfiteáter za kultúrnym centrom Škôlka v Dúbravici. Projekt Záhradný amfiteáter mení dosiaľ nevyužitú severozápadnú časť areálu bývalej materskej školy na miesto spoločenského diania. Priestor podobný amfiteátru stúpa do svahu a je svojou […]

viac o tomto článku >

Pridané: 16. septembra 2018

Pre imobilných v Olichove vznikla vďaka spolupráci nová záhradná zóna

Projekt, ktorý bol podporený Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou Slovnaft a.s. v programe Zelené oázy, a ktorý nesie príznačný názov „Tvoríme okolie spoločne“, bol 6. augusta slávnostne predstavený verejnosti. Realizátorom projektu je občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV spolu s mladými skautmi zo Skautského zboru II Buen Camino a Základným klubom jednoty dôchodcov vo Volkovciach. Na vybudovaní záhradnej zóny […]

viac o tomto článku >

Pridané: 13. augusta 2018

V roku 2018 bude podporených až 31 projektov po celom Slovensku

Neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času získali ďalšiu príležitosť na podporu svojich nápadov pri vytváraní ekologicky hodnotných lokalít. Spoločnosť Slovnaft navýšila rozpočet grantového programu Zelené oázy, prostredníctvom ktorého každoročne spoločne s nadáciou Ekopolis podporuje environmentálne projekty. Celkovo sa tak v aktuálnom 12. ročníku grantového programu rozdelí 68 600 eur medzi 31 projektov. „Pôvodne bola […]

viac o tomto článku >

Pridané: 26. apríla 2018

Zelené oázy vznikali po celom Slovensku aj v roku 2017

Až 23 nových zelených oáz pribudlo po celom Slovenku v rámci 11. ročníka grantového programu Zelené Oázy, ktorý každoročne vyhlasuje Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. Projekty si rozdelili spolu 56 000 €, ktoré boli použité na vytvorenie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás. Prinášame vám krátke videá, prostredníctvom ktorých sa k niektorým […]

viac o tomto článku >

Pridané: 6. apríla 2018

SLOVENSKO BUDE MAŤ ĎALŠÍCH 26 ZELENÝCH OÁZ

V 12. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 26 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Prostredníctvom financií z grantu môžu žiadatelia so zapojením dobrovoľníkov revitalizovať parky, obnoviť cyklotrasy, vytvoriť komunitné a školské záhrady a zrealizovať mnohé ďalšie prospešné projekty po celom Slovensku. Grantový program Zelené […]

viac o tomto článku >

Pridané: 5. apríla 2018

Štartuje 12. ročník programu Zelené oázy

Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu môžu prostredníctvom grantového programu Zelené oázy pomôcť revitalizovať verejné priestory miest a obcí. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi projekty, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a zveľaďovanie verejných priestorov. Zapojenie miestnych komunít a aktívnych dobrovoľníkov je pritom jedným z hlavných cieľov programu. Uzávierka prijímania žiadostí […]

viac o tomto článku >

Pridané: 18. októbra 2017

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.