Vytvárajme spolu zelené oázy na miestach, kde žijeme
Vytvárajme
spolu Zelené oázy
na miestach,
kde žijeme
Prijímanie
žiadostí
do 2. kola
je otvorené

O programe

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašom okolí? Dokážete spojiť sily s priateľmi, susedmi a známymi? Program Zelené oázy je tu práve pre vás. Ak sa snažíte zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite, radi vám pomôžeme, keďže jednou z priorít programu je spolupráca na lokálnej úrovni.

Vzťah ľudí s prírodou je pre nás dôležitý, a tak sme vytvorili program, ktorý prispieva k ochrane prírody a podporuje environmentálne hodnotné projekty. Už 12. rok vytvárame, revitalizujeme alebo sa trvalo staráme o parky, vodné toky, školské areály a mnoho iných. Prihláste svoj projekt a vaša komunita sa vám poďakuje.

 
12 . ročník grantového
programu
23 podporených žiadostí v roku 2017
56 000 prerozdelená suma v uplynulom ročníku

248 doposiaľ realizovaných projektov
Viac ako 622 000 celková rozdelená suma

Aktuality

Štartuje 12. ročník programu Zelené oázy –podpora aktívnych komunít a zveľaďovania verejných priestorov pokračuje

Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu môžu prostredníctvom grantového programu Zelené oázy pomôcť revitalizovať verejné priestory miest a obcí. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi projekty, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a zveľaďovanie verejných priestorov. Zapojenie miestnych komunít a aktívnych dobrovoľníkov je pritom jedným z […]

Viac >

V roku 2017 ožije ďalších 23 zelených oáz po celom Slovensku

Revitalizácia parku, obnova náučného chodníka, vytvorenie komunitnej záhrady a mnohé ďalšie ekologické projekty po celom Slovensku sa zrealizujú vďaka podpore z grantového programu Zelené oázy. V 11. ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 23 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie […]

Viac >

Všetky aktuality

Top projekty

KRAJINA AKO ŽIVÁ UČEBŇA Najlepší projekt 10. ročníka

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť v krajskom meste na nábreží Váhu ukážkový priestor, ktorý bude slúžiť ako živá multifunkčná učebňa pre školy aj pre verejnosť.

Viac o projekte

Chodník zdravia a poznania Najlepší projekt 9. ročníka

V blízkosti sídliska Košúty v meste Martin sa podarilo dobrovoľníkom vybudovať rekreačný a náučný chodník. Žiaci okolitých škôl, ako aj všetci ostatní obyvatelia tu môžu spoznať vzácne druhy rastlín a zvierat a načerpať energiu z prírody.

Viac o projekte

Vidiecka verejná sauna

Vidiecka verejná sauna Najlepšia oáza roka 2015

Sauna Kunstdorf je postavená výlučne z prírodných meteriálov a slúži širokej verejnosti. Nachádza sa nedaľeko obce Dúbravica pri potoku, ktorý zásobuje rustikálnu drevenú kaďu vodou na ochladenie.

Viac o projekte

Komunitná záhradka

Susedia na sídlisku v Banskej Bystrici vytvorili spoločnú záhradku, kde aj verejnosť môže vysádzať rastliny, obrábať zeleninu, či oddychovať. Nevyužitú plochu tak premenili na srdce svojho sídliska.

Viac o projekte

Rozhľadňa Hniezdo v Malinove

Rozhľadňa Hniezdo v Malinove Najzaujímavejší projekt za rok 2014

Rozhľadňa pri starom brode na Malom Dunaji neďaleko obce Malinovo slúži hlavne pre deti na pozorovanie rieky, vtákov a ďalších živočíchov.

Viac o projekte

KRITÉRIÁ

Posielať žiadosti do 2. kola sú oprávnení len tí postupujúci žiadatelia, ktorí poslali svoje predbežné žiadosti do prvého kola, boli vyhodnotení ako najúspešnejší a boli vyzvaní na dopracovanie kompletnej žiadosti. Zoznam postupujúcich žiadateľov nájdete TU.

prejsť na kritériá

 

ŽIADOSŤ

Zoznam postupujúcich žiadateľov nájdete TU.

Spôsob podávania projektov v 2. kole:

Po vyhodnotení predbežných žiadostí boli na dopracovanie žiadosti o grant a projektu do kompletnej podoby vyzvaní len žiadatelia, ktorí v 1. kole získali najvyššie ohodnotenie a sú uvedení v zozname postupujúcich žiadateľov.

Žiadosť, podobne ako v 1. kole, je možné vyplniť v online formulári alebo poslať v papierovej verzii. Preferujeme však elektronickú verziu žiadosti.

Formuláre pre obidve verzie (elektronickú alebo papierovú) nájdete na www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy .

Ak ste v 1. kole poslali žiadosť cez ekopolis.egrant.sk , použite pri prihlasovaní rovnaké prihlasovacie údaje (meno, heslo) ako v 1. kole (to znamená, že sa nemusíte opätovne registrovať).

Ak ste v 1. kole poslali žiadosť cez oazy.sk, kliknite na ekopolis.egrant.sk a registrujte sa. Pri registrácii si vyberte z ponuky „Zelené oázy – 2. kolo“.

Pozor, registrácia žiadosti cez oazy.sk v 2. kole už nie je možná!

 

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

PARTNERI

Nadácia Ekopolis Slovnaft

Tešíme sa na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu.

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.